Любопитни факти около ЕС и системата за развитие през изминалите години

Най-големият проблем за Европа и в световен мащаб е бедността. Тя има решаваща роля и към нея ЕС насочва голям потенциал от ресурси за преодоляване на кризата.

Изкореняване на бедността сред населението на Европа е главна задача в политиките за развитие. В същото време се очаква успех, който не гарантира правата без някаква защита. Миналите грешки илюстрират необходимостта от активно политиката за развитие на един инструмент, който наистина може да работи за хората.

  1. Така например в 2003 г. са включени 3 национални платформи от страни като Чехия, Словакия и Малта.
  2. През изминалите 10 години само 2 члена борда на CONCORD вземат участие
  3. Представители на 3 страни членки на ЕС са представители, които заемат лидерски позиции в работните структури CONCORD като съпредседатели. Такива са Естония, България и Латвия.
  4. Като цяло платформата за развитие на НПО представляват 429 неправителствени организации в Европа. От тях седем национални платформи, са подпомагани финансово от техните министри на външните работи.
  5. Нататък Любопитни факти около ЕС и системата за развитие през изминалите години

Финансиране и развитие в страните от ЕС

Помощта може да спаси живот, това е една от идеите заложени в плановете на ЕК. Европейската помощ бележи и известен спад, въпреки лидерите на ЕС, които обещават да помогнат на бедните хора по света.

За да бъде преодоляна безработицата, глада и бедността в световен мащаб висшите органи поемат ангажимент, а той е от решаващо значение за по-нататъшни успех. За целта се предприемат множество действия едни, от които следят за броя на бедните хора и тези, които се нуждаят най-силно от помощ.

Нататък Финансиране и развитие в страните от ЕС