Любопитни факти около ЕС и системата за развитие през изминалите години

Най-големият проблем за Европа и в световен мащаб е бедността. Тя има решаваща роля и към нея ЕС насочва голям потенциал от ресурси за преодоляване на кризата.

Изкореняване на бедността сред населението на Европа е главна задача в политиките за развитие. В същото време се очаква успех, който не гарантира правата без някаква защита. Миналите грешки илюстрират необходимостта от активно политиката за развитие на един инструмент, който наистина може да работи за хората.

  1. Така например в 2003 г. са включени 3 национални платформи от страни като Чехия, Словакия и Малта.
  2. През изминалите 10 години само 2 члена борда на CONCORD вземат участие
  3. Представители на 3 страни членки на ЕС са представители, които заемат лидерски позиции в работните структури CONCORD като съпредседатели. Такива са Естония, България и Латвия.
  4. Като цяло платформата за развитие на НПО представляват 429 неправителствени организации в Европа. От тях седем национални платформи, са подпомагани финансово от техните министри на външните работи.
  5. Словения е първата страната от ЕС, приема председателство на Съвета на ЕС, Чешката република, Унгария, Полша и Литва. В това число Латвия ще проведе председателство на ЕС през първата половина на 2015.
  6. От 2004 г., Чешката република, Словакия, Полша и Словения се присъединиха към Комитета за подпомагане на развитието на ОИСР. Само 6 са държавите от EU13 членове на ОИСР.
  7. Европейските страни членки на ЕС, предвиждат около 1 милиард евро за официална помощ за развитие по програмата през 2013 г.
  8. Полша предостави повече проектни предложения по оперативна програма през 2013 г. от Люксембург и Гърция.
  9. Чехия и Словакия прилагат двустранното развитие за страните си по ОПР, а останалите неща са част на министерствата на външните работи.
  10. В периода 2004-2013 г. бяха изпълнени 61 проекта, финансирани от Европейската комисия и за повишаване на осведомеността. Линията за финансиране представлява 31.3 милиона евро от общия бюджет.